Toegankelijke ziekenhuiszorg

Amphia ziekenhuis werkt samen met ketenpartners aan toegankelijke ziekenhuiszorg.
De druk op de ziekenhuiszorg neemt toe. Door de vergrijzing van de bevolking in West-Brabant zijn er steeds meer patiënten, maar het aantal mensen dat in de zorg werkt neemt juist af. De uitdaging is dat ziekenhuiszorg beschikbaar (toegankelijk) blijft voor mensen die dat echt nodig hebben.
We gaan het daarom anders organiseren. Niet alle zorg hoeft binnen de ziekenhuismuren plaats te vinden. Het ziekenhuis kan dit niet alleen, maar werkt daarvoor nauw samen met bijvoorbeeld huisartsen en de ouderenzorg. Samen werken we aan de best passende zorg die mensen nodig hebben, thuis als het kan, digitaal als het kan en in het ziekenhuis als het moet.

Slimme ziekenhuiszorg

Samen naar huis

Samenwerking met huisartsen

Spoedplein

Palliatieve zorg