Publicaties

Slimme innovatie zorgt voor zelfredzaamheid en tijdwinst wijkverpleging

Tien maanden na de start van de nieuwe regionale werkwijze 'oogdruppelen kunt uzelf', lukt het meer dan 40% van de (oud-) wijkzorgcliënten in Midden- en West-Brabant om dit nu zélf te doen. Medewerkers van de wijkverpleging wordenhierdoor ingezet voor andere zorgtaken.

ACP-gesprekken trainen met acteurs blijkt succesvol

De vijftig deelnemers aan recente ACP-scholingen waardeerden deze vorm van gesprekstraining met een prachtige 8,9

Proefschrift: Verbeteren instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten in de keten

Josefine is in opdracht van TMZ recent gestart met haar onderzoek. Doel is om kennis te ontwikkelen ten aanzien van het inrichten van regionale samenwerking om instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten in de keten te verbeteren, zodat zij nu en in de toekomst de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

Halfjaarlijkse nieuwsbrief

TMZ praat je tweemaal per jaar bij over de stand van zaken, voortgang van programma’s en projectresultaten.

Volg ons op LinkedIn

TMZ publiceert zeer regelmatig op Linkedin.
Lees de posts en volg onze pagina.