Regionale Coördinatie Functie (RCF)

Regionale coördinatie, capaciteitsmanagement en procesverbetering

Keten Control Center (KCC)

Het regionale Keten Controle Centrum levert capaciteitsinzichten ter ondersteuning van coördinatie van zorg in de keten - voor de juiste zorg op de juiste plaats op de juiste tijd. Dit gebeurt vanuit de overkoepelende samenwerking van het Transmuraal Zorgnetwerk West-Brabant Oost. Hiermee werken we aan het verbeteren van doorstroom van ziekenhuis naar instellingen voor VVT en geriatrische revalidatie.

Regionaal AanmeldPortaal Spoedzorg voor kwetsbare ouderen

Advies en ondersteuning bij spoedzorg voor kwetsbare ouderen. Het AanmeldPortaal is een zorgloket voor huisartsen/-posten en spoedeisende hulp. Het doel is voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen en direct de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen.

Regionaal Coördinatie Punt (RCP)

Met het intramurale Regionaal Coördinatie Punt gaan we samen de uitdaging aan om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren voor de inwoner in de regio Breda die kortdurende VVT zorg nodig heeft.

Regionale planafspraken & procesverbetering