Broedplaats

Transmuraal Zorgnetwerk West-Brabant Oost (TMZ) wil de toegankelijkheid tot passende zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen en inwoners met een chronische aandoening die dat écht nodig hebben optimaliseren. Dat doet het samenwerkingverband op veel manieren. Ons oor te luister leggen in de praktijk is er één van. Middels halfjaarlijkse dialoogsessies met professionals en inwoners halen we nuttige en interessante ideeën en oplossingen op. Er zijn weer nieuwe, versgelegde eitjes:

Kan het ‘een tandje minder’?

Juiste plek

Niet iedere vraag is een zorgvraag, hoe trekken we grenzen en waar leggen we de vraag weg

Regionale eenduidigheid in beleid en communicatie

Eén koers

Alle neuzen dezelfde kant op, hoe organiseren we dat

Vertrouwen hebben en tonen in elkaars expertise

Vakmensen

Want samen staan we sterk, we hebben elkaar nodig

Blijf in gesprek met alle betrokkenen

Blijf praten

Ga continu het gesprek met elkaar aan over wat is goede zorg en de grenzen hieraan

Van langer leven naar betekenisvol leven

Anders denken

Een andere mindset, zowel bij burgers als zorgverleners

Regionale publiekscampagne over de toekomst van de zorg

Anders werken

Campagne Hoe dan? Zo! is al gestart. We laten zien dat het anders kan

Kinderen betrekken bij complexe vraagstukken

Frisse ideeën

Kinderen hebben een groot creatief denkvermogen en komen met totaal andere oplossingen

Autonomie en regelruimte om oude dag in te richten

Ruimte

Ouderen zijn autonoom, zelfstandig en ervaren. Geef ze de ruimte

Stop met overbehandelen en roomservice gedachte

Gepaste zorg

Maatschappelijke discussie aanjagen: wat is nodig en wat zijn de consequenties

Structurele aanpak voor Meer preventie = minder zorg

Voorkomen

We weten het al lang maar hoe gaan we er serieus mee aan de slag?

Huiskamer-gesprekken in de straat

Samen in de straat

Ken je buren en weet wat er speelt. Dan is hulp bieden eenvoudig en logisch

Leegstaand gebouw openstellen als (zorg)buurthuis

Ontmoeten

Lege gebouwen genoeg, zullen we ze een betere functie geven?

Visie achter het Vijs Stappen Model beter uitdragen

Wie doet wat

De concrete stappen uit het Vijf Stappen Model zijn door iedereen in de keten in te zetten

Informatie -campagne inzet innovaties en technologie

Innovatie

Weten welke innovaties er zijn en hoe optimaal in te zetten. Met oog voor menselijke maat

Vroegtijdige zorgplanning, wanneer begin je

Dialoog

Gesprek over kwaliteit van leven, vroegtijdige zorgplanning en wat is goede zorg

Stop met doorslaan in protocollen / regeltjes

Werkdruk

Het kan wel wat minder, hoe maken we de juiste keuze tussen nodig en overbodig

Congres / symposium: Leren doen we samen

Kennis delen

Twee weten veel, samen weten we alles. We kunnen veel van elkaar leren

Werkgeluk voor professionals onderzoeken en vergroten

Werkgeluk

Versterken van de eerstelijn begint bij iedereen die daar werkt

Er is meer dan de korte termijn

Visie

Stop met korte termijn denken: communiceer meer en beter over de langere termijn

Ook een eitje uitbroeden?

Jij bent de professional, dus jij weet als geen ander hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Heb je ook een tip of idee? Alle bruikbare ‘eitjes’ komen in de broedplaats. Criteria zijn: kunnen we er ook iets mee (mag uitdagend zijn), helpt het onze TMZ doelstellingen te realiseren en zijn onze partners betrokken bij de uitvoering. Kom maar door met jouw inspiratie.