Zorgnetwerk

Onze opdracht

Het aantal ouderen zal in onze regio de komende jaren fors toenemen. Tegelijkertijd neemt het aantal zorgverleners dat voor deze groep kan zorgen af en daalt het mantelzorg-potentieel.

Onderzoeken laten een duidelijke stijging zien in het aantal ouderdom-gerelateerde aandoeningen en inwoners met multi-problematiek. Eenzaamheid komt relatief veel voor en er is een dalende trend te zien in zelfredzaamheid en regie over het eigen leven.

De (ervaren) werkdruk is in de hele eerstelijn hoog. Dat zal verder toenemen, zowel in consulten, telefonie als online bereikbaarheid. Omdat vervolgens ook de toegankelijkheid van vervolgzorg afneemt blijven patiënten langer in de eerstelijn. Met name in de wijkverpleging is dit zichtbaar. De druk op de eerstelijn vertaalt zich naar een toenemende druk op de avond, nacht en weekendzorg.

Bredere context

TMZ draagt de eerste actielijn uit het Regioplan West-Brabant Oost. De andere actielijnen en netwerken daaromheen dragen thema’s zoals: gezond opgroeien, mentale gezondheid en leefstijl en leefomgeving.

Ambitie

De regio West-Brabant Oost heeft als ambitie om toegankelijkheid tot passende zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen en inwoners met een chronische aandoening die dat écht nodig hebben te garanderen.

Hoe bereiken we dat

 • Inwoners (pro)actief voorbereiden op ouder worden, zodat zij zolang mogelijk zelfstandig in de wijk of kern kunnen wonen
 • Faciliteren van het vergroten van zelfredzaamheid en van gezondheidsvaardigheden en hiermee de kwaliteit van leven te bevorderen
 • Werken aan een samenleving die zorgt voor elkaar
 • Werken aan (zelf)zorgvaardigheden bij inwoners en hun naasten, ondersteund door technologie waar mogelijk
 • Werken aan een optimale in-, door-en uitstroom van cliënten en patiënten door de keten
 • Passende zorg en ondersteuning leveren waarbij naadloos wordt samengewerkt tussen alle partijen in zorg en welzijn

Betrokken organisaties

De bestuurders van bovengenoemde organisaties vormen samen de stuurgroep van TMZ. Om de twee maanden komt de stuurgroep samen.
De leden van de stuurgroep hebben onderling de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de verschillende projecten verdeeld.

Een onderzoeksgroep van Maastricht Universiteit monitort en onderzoekt de effecten van de verschillende programma’s.

Samen met Zorgbelang Brabant-Zeeland worden projecten uitgevoerd waarbinnen (de belangen van) de inwoners van deze regio meegenomen worden.

 • Amphia
 • Avoord
 • DeMARQ
 • Gemeenten (Altena, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout)
 • GGD West Brabant
 • Het HuisartsenTeam
 • Huisartsen Zorggroep Breda
 • Mijzo
 • MSBA Amphia
 • Revant
 • Surplus
 • Thebe
 • Zorgverzekeraar CZ
 • Zorgverzekeraar VGZ
 • Zorroo

Contact

Mireille de Wee (bestuurder Mijzo)
Voorzitter

Daan Kerklaan (directeur Zorroo)
Vice-voorzitter

Vera Wientjens
Programmamanager
Transmuraal Zorgnetwerk
Stuur een email naar de programmamanager