Sessies

Co-creëren

Sinds de oprichting van TMZ worden halfjaarlijkse realisatiesessies gehouden. In deze sessies worden voortgang en resultaten van programma’s en projecten besproken en geëvalueerd. Vanaf de tiende editie kregen de sessies een meer interactief karakter met behulp van zogeheten participatief actieonderzoek. De ervaringen van alle deelnemers worden tijdens groepsdialogen ingebracht om daarmee te komen tot breed gedragen, innovatieve ideeën en oplossingen. Als we werkelijk binnen alle lagen in de gezondheidszorg onze krachten bundelen komen we samen tot de mooiste en meest bruikbare oplossingen.

Dit type gesprek bevat constructieve, generatieve en verbindende ingrediënten. Dat willen we binnen TMZ bevorderen, met name in de relatie tussen zorgverlener en patiënt-cliënt, de zorgverlener en het cliëntsysteem en tussen collega-zorgverleners binnen de verschillende instellingen.

Dialoog

In november 2023 zijn vier dialoogsessies gehouden. Door een gedegen organisatie en goede opkomst kwamen daar interessante zaken op tafel.

Wil je ook meepraten?

In 2024 volgen nieuwe sessies Grenzen stellen aan passende zorg en ondersteuning. Dat doen we weer graag met jou erbij, want samen komen we verder. Geef je op bij interesse in de dialoogsessies.