Het gaat de goede kant op met een breedgedragen, relevante  samenwerking voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken in West-Brabant Oost.

In West-Brabant Oost gaat het de goede kant op met een breedgedragen en zinnige samenwerking voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Transmuraal Zorgnetwerk West-Brabant Oost (TMZ) is een organisatie-netwerk van HHT, HZG Breda, Zorroo, Thebe, De Marq, Mijzo, Avoord, Surplus, Revant, het Amphia en CZ groep. In het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is het netwerk uitgebreid en zijn gemeenten en GGD ook onderdeel zijn geworden van de organisatie. Met al deze partijen zetten we samen de schouders onder het toegankelijk, betaalbaar en toekomstbestendig houden van de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Daarbij richten we ons nadrukkelijk op het versterken van de eerstelijn en een transformatie van de tweede lijn.
Vijf programma’s en zestien projecten zijn voor de komende jaren de leidraad.

TMZ programma's 2024-2025

De juiste zorg op de juiste plaats

Steeds vaker ontstaat er een mismatch tussen de stijgende zorgvraag en het afnemende zorgaanbod bij kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Nu én in de toekomst. Het regiobeeld in West-Brabant heeft inzichtelijk gemaakt waar onze regio zich mee geconfronteerd ziet. TMZ neemt haar aandeel in de IZA-opgave:

  • Passende zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, nu en in de toekomst
  • Versterken van de eerstelijn
  • Toegankelijke ziekenhuiszorg

Overigens is het regiobeeld gemaakt voor heel West-Brabant, TMZ richt zich op het oostelijke deel en omvat de gemeenten Altena, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. Het regioplan is wel specifiek voor deze gemeenten.

Naadloze samenwerking

Tweemaal per jaar op de hoogte blijven?