Proefschrift: Verbeteren instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten in de keten

How can coordination help to improve the throughput of patients/clients in a health care system?
Proefschrift van J.M.F. (Josefine) Janssens
Business Partner – Kenniskern Procesverbetering en Innovatie
PhD Candidate (Transmurale Zorg regio West-Brabant Oost) – Maastricht University

Josefine is in opdracht van TMZ recent gestart met haar onderzoek. Doel is om kennis te ontwikkelen ten aanzien van het inrichten van regionale samenwerking om instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten in de keten te verbeteren, zodat zij nu en in de toekomst de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Naast de monitoring van de projecten binnen TMZ die de onderzoeksgroep op zich neemt, bestaat het onderzoek uit promotie onderzoek, waaruit ook wetenschappelijke publicaties volgen.

Hollen en stilstaan in de keten

De focus van het proefschrift ligt op patiëntenstromen in de keten en de coördinatie daarvan. De TMZ-interventies die voor het proefschrift worden meegenomen zijn de Regionale Coördinatie Functie, het Keten Control Center en AanmeldPortaal/Regionale Coördinatie Punt. Regionale coördinatie is gericht op het voorkomen van ‘hollen en stilstaan in de keten’, waarbij er zowel sprake is van capaciteitstekorten als –overschotten op bepaalde momenten en op bepaalde plekken.

Zomer 2027 wordt het proefschrift verwacht.