Overige projecten

Bewegen naar de toekomst

Het Transmuraal Zorgnetwerk en haar partners​ zijn voortdurend in beweging. Veel ideeën en oplossingen zijn denkbaar om een toekomstbestendige zorg voor (kwetsbare) ouderen en chronisch zieken te verbeteren. Programma's en projecten die in de pijplijn zitten worden op deze pagina toegelicht.