AanmeldPortaal

Bereikbaarheid AanmeldPortaal Breda

In geval van spoed tijdens kantoortijden

De triagist weet of en waar er een spoedbed vrij is en zoekt mee naar oplossingen. Maandag t/m vrijdag 09.00 – 18.00 uur

Voor overige vragen

Verwijshulp beschikbare bedden

Buiten kantoortijden zoeken naar beschikbare bedden in de regio

Website met online triagetool, neem voor plaatsing zelf telefonisch contact op met de zorgaanbieder.
Maandag t/m vrijdag 18.00 – 09.00 uur en in het weekend

Consultatie specialist ouderengeneeskunde (SO)

Uitsluitend bij behoefte aan afstemming over bijvoorbeeld
diagnostiek, behandeladvies/mede-behandeling of omgangsadvies. 24/7 bereikbaar

Thuiszorg regelen

Via de website /app Stoplicht. Vraag vooraf toegang aan tot de applicatie. In geval van spoed tijdens kantoortijden

Advies en ondersteuning bij spoedzorg voor kwetsbare ouderen

Het AanmeldPortaal Breda is een zorgloket voor huisartsen/-posten en spoedeisende hulp. Het doel is voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen en direct de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen.

Wanneer is er sprake van spoed?

  • Plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie, door aandoeningen, stoornissen, beperkingen cliënt of informele hulp (bijv. wegvallen mantelzorg).
  • Benodigde zorg wijzigt in vorm en omvang direct en substantieel.
  • Opname binnen 24 uur noodzakelijk om onaanvaardbare gezondheidsrisico’s te voorkomen (voor cliënt en diens omgeving).
  • Situaties in de medische urgentietoekenning U4 (verwaarloosbare kans op schade) en U5 (geen kans op schade).

In geval van spoed: neem dan contact op met de triagist. De triagisten weten of en waar er een spoedbed vrij is.

Voor wie?

  • Huisartsen (huisartsenspoedpost)
  • Wijkverpleegkundigen
  • Casemanagers
  • SEH-artsen
  • Poli verpleegkundige ziekenhuis