Slimmer samenwerken in de keten

Mantelzorgplein


Een fysieke locatie in het Amphia waar patiënten en diens mantelzorger, door medewerkers van wijkverpleging en welzijn van Surplus, Thebe en inmiddels ook Breda Mantelzorg, worden ondersteund in het vergroten van hun zelfmanagement en zelfredzaamheid. Mantelzorgers of patiënten worden ondersteund met welzijnsvragen en of het aanleren van handelingen. Dit draagt bij aan het leveren van passende zorg, verlaagt de vraag naar professionele zorg en verbetert de doorstroom van het ziekenhuis naar huis, waardoor degene die dat echt behoeft de juiste zorg op de juiste plaats krijgt.


Het mantelzorgplein is 5 dagen per week open van 11:00-16:00.

Het streven is dat het Mantelzorgplein in de toekomst ook verbinding heeft met eerstelijn en dat het aantal bezoekers en handelingen uitgebreid zal worden.

Verbindingsteam Transmurale Zorg 


Ontstaan vanuit commitment van Amphia, Surplus en Thebe voorziet het verbindingsteam transmurale zorg (VTZ) in de directe verbinding tussen ziekenhuis en VVT. Professionals vanuit de wijkverpleging delen en verspreiden hun expertise en netwerk met de verpleegkundigen in het ziekenhuis. Professionals vanuit wijkverpleging (kernteams) geven scholingen in het ziekenhuis. Hiermee wordt vroegtijdig gewerkt aan een ontslag met passende zorg.
Het kunnen vaststellen van de juiste zorgvraag bij ontslag en de korte lijntjes van kernteam met de schakelteams in de wijk verbetert de doorstroom van ziekenhuis naar huis. De inzet van het VTZ zal bijdragen aan het verlagen van de bedbezetting in het ziekenhuis, leveren van passende zorg (behoefte aan nazorg ziekenhuis daalt) en door opleiden van verpleegkundigen van de afdeling kunnen zij zelfstandig ontslag regelen vanuit een gedeelde visie op passende zorg vanuit transmurale zorg.

Contact
Marit de Kock, projectleider Surplus
Telefoon 06 – 8247 1984