Regionaal Coördinatie Punt

Doel

Het project RCP heeft als doel de juiste plek te realiseren voor een (kwetsbare) oudere die kortdurende VVT zorg nodig heeft en daarmee voorkomen dat een persoon onnodig (zonder medisch probleem) opgenomen wordt in het ziekenhuis, en de door- en uitstroom vanuit het ziekenhuis optimaliseren.

Vanaf 2025 moet alle kortdurende VVT zorg (ELV, GRZ, Crisis-WLZ, palliatieve zorg en logeerzorg) regionaal georganiseerd zijn via het RCP. Dit betekent dat er één aanmeldpunt (RCP) is voor de verwijzers. Bij het RCP zit een vaste groep triagisten die advies geeft over passende zorg in de intramurale VVT en, wanneer sprake is van overgang van een patiënt naar de intramurale VVT, een plek regelt. Aan het project nemen Thebe, Surplus, Avoord, De MARQ, Mijzo, het Amphia ziekenhuis en de huisartsen in de regio deel.

Resultaat

Een goed functionerend RCP zal resulteren in:

  • minder onnodige ziekenhuisopnames en/of verwijzingen SEH en heropnames
  • kortere behandeltrajecten;ontlasting van verwijzers door duidelijke en efficiënte werkwijze
  • door passendere zorg minder (onnodige) vraag/belasting voor de zorgteams

Wanneer het RCP functioneert voor de kortdurende VVT wordt het uitgebreid met centrale coördinatie van verwijzingen voor de WLZ.

Contact