Transmuraal revalideren

Revalidatie in nabijheid van de behandelend specialist

Patiënten zijn na verblijf op de klinische afdeling in het Amphia welkom voor revalidatie en herstel op de afdeling ATZ/Transmurale Revalidatie. Met de deskundige zorg en een multidisciplinair revalidatie-aanbod van De Marq en Thebe wordt functieverlies tot een minimum beperkt en de kans op een veilige terugkeer naar huis vergroot. Daarnaast veroorzaakt een ATZ-verwijzing een betere doorstroom in het ziekenhuis. Wat mogen we verwachten?

Beter herstel
Door snelle start van revalidatie en herstel wordt het functieverlies geminimaliseerd en kan de patiënt beter functioneren thuis.

Juiste zorg op de juiste plek
Indien patiënt medisch stabiel is en kan starten met revalidatie en herstel, wordt deze zorg en behandeling gegeven door een gespecialiseerd multidisciplinair team. De verwijzend specialist komt in consult.

Medisch toezicht
Revalideren met specialist ouderengeneeskunde als hoofdbehandelaar in nabijheid van de verwijzend medisch specialist.

Naar huis
Transmuraal revalideren biedt een betere uitgangspositie bij terugkeer naar huis:

  • Verminderen complicaties of incidenten in thuissituatie
  • Functiebehoud op de lange termijn
  • Verpleeghuiszorg vermijden

Contact