Samenwerking kan verder

Continuïteit voor DOE-gerichte regionale samenwerking

Om ook in de nabije toekomst kwetsbare ouderen en chronisch zieken in de regio West-Brabant Oost van goede, toegankelijke zorg en ondersteuning te kunnen voorzien wordt door zorg- en welzijnpartijen en zorgverzekeraar CZ al enige jaren samengewerkt, met mooie resultaten. Samen slaan de partijen handen ineen in het Transmuraal Zorgnetwerk (TMZ).
 
Trots kan teruggekeken worden op een aantal geïmplementeerde regionale projecten zoals Logeerzorg voor mensen met dementie, het AanmeldPortaal voor advies en plaatsing bij spoedzorg voor kwetsbare ouderen en Transmuraal Revalideren waarbij functieverlies bij patiënten voorkomen wordt. De implementatie van andere initiatieven is nog in volle gang zoals Advanced Care Planning waarbij behandelwensen en -grenzen besproken en vastgelegd worden. Ook zijn de ‘sprintsessies’ in samenwerking met aangrenzende regio’s een begrip aan het worden. Hierin wordt ieder half jaar met de inzet van technologie ‘gesprint naar zelfredzame inwoners’ met uniforme werkwijzen rondom eenvoudige (zorg)handelingen.
 
Samenwerken, gewoon doen!

Er staat een solide basis voor verdere samenwerking en innovatie in de regio. In 2023 zijn de samenwerkende partijen uitgebreid met GGD West Brabant en de gemeenten van West-Brabant Oost. TMZ streeft naar een DOE-gericht samenwerkingsmodel dat daadwerkelijk impact realiseert voor inwoners en (zorg)professionals met vernieuwende initiatieven. Een onderzoeksgroep van de Universiteit van Maastricht monitort en onderzoekt de effecten.
 
Om dit te kunnen doen is ook bestuurlijk een solide samenwerkingsmodel en duidelijke financiering nodig.  Mireille de Wee (voorzitter TMZ ): “Door de oprichting van een fonds TMZ, waar alle partners aan bijdragen, verzekeren we ons van continuïteit om waardevolle projecten voort te kunnen zetten en voor te financieren. Alle partijen zijn bereid samen te investeren en te innoveren. De gezamenlijke basis van financiering schept vertrouwen, gebaseerd op de succesvolle ervaringen van de afgelopen jaren.”
 
Deze organisaties werken samen in  het Transmuraal Zorgnetwerk West-Brabant Oost (TMZ): het Amphia, Avoord, DeMARQ, gemeenten (Altena, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout), GGD West Brabant, Het Huisartsenteam, Huisartsen Zorggroep Breda, Mijzo, MSB Amphia, Revant, Surplus, Thebe, Zorgverzekeraar CZ en Zorroo.

17 juni 2024 – Met handtekeningen wordt de samenwerking bezegeld

De overeenkomst werd getekend door (van links naar rechts):
Ronald Roothans, Het Huisartsenteam
Frits van Merode, CAPHRI
Annelies vd Ham, CAPHRI
Sebastiaan Baan, GGD West Brabant 
Clemens Piena, namens de gemeenten West-Brabant Oost
Luikje van der Dussen, Revant
Christianne Lennards, Amphia
Dominique de Lange, MSB Amphia
Daan Kerklaan, Zorroo
Mireille de Wee, Mijzo
Vera Wientjens, programmamanager TMZ
Saskia van Opijen, Avoord

Ontbrekend op de foto: 
Agnes Klaren, Thebe
Anthonie Maranus, Surplus
Jurriaan Pröpper, HZG
Mijke Buijs, CZ
Carla Nieuwenhoff, DeMARQ