Sprintsessies

Samenwerking = gewoon dóén

In Midden- en West-Brabant is door de Verpleegkundig Adviesraden (VAR) nagedacht over
mogelijkheden om de groeiende kloof tussen zorgvraag en –aanbod te overbruggen. Zou dit
samen kunnen gaan met het bevorderen van zelfredzaamheid van inwoners die wijkverpleging
ontvangen? De VAR inventariseerde verschillende ideeën die mensen meer zelfredzaam
kunnen maken. Een van ideeën was om te onderzoeken of een nieuwe aanpak van
oogdruppelen, wat vaak door de wijkverpleging gebeurt, bij kan dragen aan een de
zelfredzaamheid van mensen.

Twee projecten (klantreizen) zijn inmiddels van start gegaan.

Oogdruppelen met de druppelbril

Brabantse VVT-aanbieders lanceerden tien maanden geleden de nieuwe regionale werkwijze ‘oogdruppelen kunt u zelf’. Inmiddels lukt het meer dan veertig procent van de wijkzorgcliënten in Midden- en West-Brabant om dit zelf te doen. Daardoor worden medewerkers in de wijkverpleging vrijgespeeld voor andere zorgtaken.

Om de zorgkloof te overbruggen en ouderen zelfredzamer te maken, werken Brabantse zorgorganisaties samen binnen het regionale programma Transitietafels VVT West- en Midden-Brabant. De verpleegkundige adviesraden van de ouderenzorgorganisaties nemen hierin het voortouw en werken samen met burgers, huisartsen, ziekenhuizen, verzekeraars en apothekers.

Er zijn verschillende voorlichtingsmaterialen uitgewerkt voor inwoners en professionals, zoals een instructiekaart, een Q&A voor gebruikers, de klantreis en een oogdruppelschema.

Resultaten

Eind 2023 vond de eerste regionale evaluatie van deze nieuwe werkwijze plaats. Daaruit blijkt dat 40 tot 45 procent van de (oud)-wijkzorgcliënten met behulp van de oogdruppelbril zijn ogen kan druppelen. De hulpvraag voor oogdruppelen door inwoners is bij de wijkverpleging in vergelijkbare mate afgenomen. “Inwoners ervaren meer eigen regie en vrijheid, omdat zij niet meer hoeven te wachten tot de wijkverpleging langskomt”, aldus het samenwerkingsverband. De nieuwe werkwijze levert zorgverleners van de wijkverpleging ruimte op voor andere zorgvragen en leidt tot bewustwording over de inzet van andere hulpmiddelen.

Steunkousen aan- en uittrekken kunt u zelf

Op 1 december 2023 zijn thuiszorgmedewerkers in Midden- en West-Brabant anders werken bij het aan- en uittrekken van steunkousen. Daarmee wordt de zelfredzaamheid van inwoners bevorder en de zorg toegankelijk gehouden. In deze TMZ regio dragen ongeveer 35.000 (thuiswonende) mensen steunkousen. Zo’n 11.000 van hen krijgen hulp van de wijkverpleging met aan- en uittrekken van steunkousen.

In samenwerking met vertegenwoordigers uit de hele keten is een nieuwe manier van werken rondom het aan- en uittrekken van steunkousen ontwikkeld. Dat gaat ervoor zorgen dat meer mensen zelfstandig of met een hulpmiddel de steunkousen kunnen aantrekken.

Contact